Contact

Onderaan deze pagina vindt u een contactformulier. Wij streven ernaar om binnen 24 uur antwoord te geven op de vragen die wij ontvangen. Houd echter ook uw ongewenste e-mail map in de gaten, het wilt wel eens voorkomen dat onze mails in deze map opgeslagen worden.

Datum & locatie

BergenOpZoomNL vindt plaats op zaterdag 17 juni 2023 in een grote festivaltent op de Boulevard in Bergen op Zoom. 

Onze feesttent opent om 18:30 en sluit om 01:00 uur.

E-tickets kwijt?
Wellicht zijn ze in je spam-box terecht gekomen. In je Paylogic-account kun je de door jou bestelde tickets ook zelf downloaden. Mocht het op één of andere manier niet lukken; neem dat contact op met de klantenservice van Paylogic.

Huisregels en bezoekersvoorwaarden

Leeftijd & Legitimatie
Bezoekers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. Houd er rekening mee dat hierop wordt gecontroleerd bij de entree!
Bezoekers dienen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen, dus zorg dat je hem bij je hebt.

Gedrag
Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van drugs en/of het vertonen van afwijkend gedrag kan de toegang ontzegd worden, of wordt men verwijderd van het terrein.

Fouilleren
Bij binnenkomst kan men gevraagd worden om mee te werken aan een visitatie. Wordt hieraan geen medewerking verleend, dan wordt op grond hiervan de toegang ontzegd. Etenswaren en drinken mogen niet mee naar binnen genomen worden. Deodorant mag alleen mee naar binnen als ze in de originele afgesloten verpakking zitten. Spuitbussen onder druk en parfumflesjes mogen niet mee.

Wapens, gevaarlijke voorwerpen en drugs
Het in bezit hebben van wapens is verboden. Het gebruik van en of handel in soft- en of harddrugs is eveneens ten strengste verboden. Bij constatering van in het bezit zijn hiervan, wordt de toegang ontzegd en wordt de politie direct ingeschakeld.

Roken
In de tent geldt, net als in de reguliere horeca een rookverbod. Hier is roken dus niet toegestaan. Roken mag wel in de daarvoor aangewezen rookruimte en in de open lucht

Instructies
Men dient te allen tijde de aanwijzingen en/of instructies van de directie/organisatie en/of het barpersoneel en/of het beveiligingspersoneel op te volgen indien men hieraan geen gehoor geeft wordt de toegang ontzegd en/of wordt men verwijderd uit de locatie.

Geluidsniveau
Op dit evenement wordt meer dan 85db(A) aan geluid geproduceerd. W
ij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor, wellicht, op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het evenemententerrein geschiedt derhalve geheel op eigen risico.

Ongewenste intimiteiten en racisme
Het vertonen en/of uiten van ongewenste intimiteiten en racistisch gedrag ten opzichte van medegasten en/of medewerkers wordt niet getolereerd. Bij constatering wordt de toegang direct ontzegd en/of wordt men verwijderd van het terrein of uit de locatie

Flyerverbod
Het verspreiden van folders en/of flyers in de locatie of het terrein en/of in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie.

Overige bezoekersvoorwaarden
Meer voorwaarden zijn te vinden in onze algemene voorwaarden toegangsbewijzen. Iedere bezoeker wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn. Deze zijn hier te downloaden

Contact

Naam: *


Email: *


Onderwerp: *


Bericht: *

Leave this empty:Nieuwsbrief ontvangen?
Vul alle verplichte (*) velden in

Locatie